37. พื้นกระเบื้องมีฟองอากาศน่าเกลียดน่ากลัว
ปุดขึ้นมาระหว่างยาแนวกระเบื้อง


อาการแบบนี้แสดงว่าพื้นที่ท่านปูกระเบื้องมีความชื้นสะสมอยู่ ซึ่งความชื้นนี้ อาจจะมาจากใต้ถุนบ้านของท่าน (อาการแบบนี้มักจะเกิดที่พื้นชั้นล่างมากกว่าพื้นชั้น บน) หรือความชื้นอาจจะมาจากที่หนึ่งที่ใด แล้วก็แทรกซึมเลื้อยไหลเข้ามาตามช่อง ว่างระหว่างกระเบื้องท่านกับพื้นคอนกรีต พอถึงจุดที่เหมาะสม เขาก็โผล่ขึ้นมาทำปฏิ กิริยากับปูนยาแนวของท่าน น้ำหรือความชื้นที่ซึมเข้ามานี้ หากไม่ใช่น้ำที่สะอาด เวลา ทำปฏิกิริยากับปูนยาแนวของเรา ซึ่งก็อาจจะ เป็นปูนยาแนวที่ไม่สะอาดเพียงพอ อาจ จะมีอินทรียสารปะปนอยู่ ก็จะเกิดอาการโป่งปูดขึ้นมาคล้ายกับลูกโป่งลูกเล็กๆ มีสี สันสวยงาม (หรือท่านอาจจะมองว่าน่าเกลียดก็ได้) มีขนาดต่างๆกัน เวลาเราไปบดบี้ ดู ลูกโป่ง บางลูกก็จะกลายเป็น ยางเหนียวๆน่ารักน่าชังทีเดียว การแก้ไขปัญหานี้ ก็คงจะต้อง
ไปแก้ไขที่ต้นเหตุ เป็นดีที่สุดก็คือ หาแหล่งที่ มาของความชื้นนั้นให้ได้ แล้วก็หาทางกำจัดและจำกัดไม่ให้ความชื้นนั้นไหลเลื้อย เข้ามาใต้กระเบื้องเรา แล้วก็ทำการ ยาแนวใหม ่ด้วยปูนยาแนวที่สะอาดและมีคุณภาพ แต่หากท่านหาไม่เจอหรือหาเจอแต่แก้ไขยากมาก และอาการลูกโป่งนั้นไม่ได้มาก มายเป็นฝูงลูกโป่ง ท่านก็อาจจะลอง แก้ไขที่ปลายเหตุดู โดยการเลาะปูนยาแนวออก ให้หมด (เหลือเพียงกระเบื้องที่ติดกับพื้นเอาไว้) แล้วท่านก็ใช้ปูนยาแนวอย่างดีที่สุด ที่มีขาย (ขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อและยี่ห้อ) ราคาแพงกว่าปูนยาแนวธรรมดา แต่ท่านใช้ ไม่มากก็คงไม่กระทบกระเทือน กับงบประมาณการแก้ไขเท่าไร เป็นปูนที่แข็งมากและ มีแรงยึดเกาะดีอย่างยิ่ง แล้วก็เอา ปูนยาแนวพิเศษนี้ยาลงไป ปูนนี้จะทำหน้าที่เป็น ปราการด่านสุดท้ายของท่าน ป้องกันไม่ให้ความชื้นหลุดออกมาเป็นลูกโป่งเช่นเดิม แต่หากท่านได้ใช้ ปูนแบบพิเศษแล้ว อาการลูกโป่งยังไม่หมดไป ยังเกิดอยู่ เนืองๆ ก็ขอแนะนำให้ท่านกลับไปหาที่ต้นเหตุ แก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ แม้จะต้องเลาะ กระเบื้องออก ทำการปรับสภาพของพื้นคอนกรีตใหม่ แล้วค่อยปูกระเบื้องลงไปใหม่ อีกครั้ง ....ก็อาจจะเป็นเรื่องจำเป็นครับ


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]