38. กระเบื้องเดิมเก่าแล้ว จะปูกระเบื้องใหม่ทับลงไป
จะใช้กาวแบบไหนดี


อย่าทำอย่างนั้นเลยครับ เพราะแม้จะเป็นกาววิเศษที่สามารถติดกระเบื้อง กับกระเบื้องได้แน่น วันหนึ่งก็จะมีปัญหาเนื่องจากกระเบื้องขยับตัวอยู่ดี ทางที่ดีที่ สุดก็คือ เลาะกระเบื้องเก่าออก แล้วค่อยปูกระเบื้องตัวใหม่ลงไป ไม่ยากเย็นเข็ญใจ มากมายนัก แถมยังประหยัดงบประมาณมากกว่าการใช้กาววิเศษ (ไม่ทราบว่าจะมี ไหม) แน่นอนครับ


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]