40. พื้นหินขัดแตกเป็นแนวตรงบริเวณเสาและคาน
น่าจะเกิดจากอะไร


จริงแล้วอาจจะไม่ได้เกิดลักษณะนี้เพียงพื้นหินขัด แต่อาจจะเกิดกับพื้นที่ปู ด้วยกระเบื้องก็ได้ ปัญหามักจะเกิดจากบ้านหลังนั้นก่อสร้างด้วยระบบพื้นสำเร็จ หากพื้นสำเร็จวางไม่ดีหรือยึดติดไม่มั่น เจ้าแผ่นพื้นสำเร็จก็อาจจะเกิดอาการ "ดิ้น" เล็กน้อย เมื่อพื้นสำเร็จที่วางหัวและปลายแผ่นพื้นไว้ที่คานขยับ ก็จะทำให้วัสดุปูพื้น นั้นๆเกิดรอยร้าวได้ตามแนวของเสาคาน แต่หากเป็นพื้นหินขัด อาจจะมีอีกสาเหตุหนึ่งก็คือตอนที่ช่างเทพื้นหินขัดเท ปูนอยู่นั้น เขาเทไม่เสร็จครบทั้งชั้นต่อเนื่องทีเดียวกัน มีการหยุดเท (อาจจะเพื่อพัก ทานข้าว หรือเลิกงานตอนเย็น) แล้วไม่ได้เตรียมการหยุดไว้ให้ดี และบังเอิญเป็น บริเวณแนวเสาคานนั้น พอเริ่มเทปูนใหม่ต่อจากของเก่า รอยต่อรอยประสานของปูน ไม่ดี นานเข้าจุดนั้นก็เป็นรอยแตกร้าวได้ครับ


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]