42. วางกระเบื้องหลังคา อย่าลืมต้องสลับแนวเหมือนการก่ออิฐ
นะจ๊ะ นะจ๊ะ นะจ๊ะ


เพราะว่าหลังคานั้นจะเป็นพื้นที่รองรับน้ำฝนขนาดใหญ่ เวลาฝนตกน้ำก็จะ ไหลจากจุดสูงสุดของหลังคาลงมาจุดที่ต่ำๆลงมา ยามเมื่อน้ำฝนไหลลงมาก็จะเกิด การสะสมของน้ำฝน พอสะสมมากเข้าและมีลมกรรโชก หากหลังคามีรูเพียงนิดเดียว น้ำก็จะไหลผ่านกระเบื้องเข้าสู่ฝ้าเพดานบ้านเรา ดังนั้น การป้องกันการสะสมของน้ำ ฝนไม่ให้สะสมตามร่องของกระเบื้องหลังคา (ซึ่งมีร่องไว้ให้น้ำสะสม) ก็คือ จะต้อง มุงกระเบื้องสลับแผ่นเหมือนกับการก่ออิฐผนังของเรา แม้จะเปลืองกระเบื้องไปบ้าง แต่เป็นการเปลืองที่คุ้มค่าที่สุดอย่างหนึ่งในการก่อสร้างครับ


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]