43. ครอบหลังคาน่าจะเป็นกระเบื้องตามหลังคา
หรือน่าจะเป็นปูนปั้นดีกว่าคะ


หากหลังคาของท่านใช้กระเบื้อง และมุมของหลังคาท่านก็ไม่ได้ประหลาด พิสดารอะไร การใช้ครอบกระเบื้องตามชนิดของหลังคาท่านจะดีที่สุด เพราะโรงงาน เขาออกแบบมาอย่างนั้น แต่ถ้าหลังคาของท่านมีมุมลาดชันที่ไม่ปกติ หรือมีลักษณะ บิดไปมา (หวังว่าเพื่อความงามและประโยชน์ใช้สอย ไม่ใช่เป็นการออกแบบเพื่อเอา แปลกกว่าคนอื่นอย่างเดียว) ไม่มีครอบหลังคาขายตามท้องตลาด (เพราะโรงงานเขา มักจะไม่ผลิตสินค้าที่แปลกประหลาด) การใช้ครอบปูนปั้นก็ใช้ได้ครับ แต่ก็ต้องบอก ช่างก่อสร้างหน่อยว่าให้เขาสร้างให้ดีๆนะครับ เพราะเกิดปัญหาเรื่องครอบหลังคา คราวใด มักจะทำให้เกิดปัญหาอื่นในบ้านเราตามมาเป็นขบวนเลยครับ


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]