45. ใช้กระจกนิรภัย ต้องเจาะรูอุปกรณ์เผื่อไว้ก่อน


กระจกนิรภัยแบบ Tempered Glass จะเป็นกระจกที่มีความแข็งแรงกว่า กระจกชนิดธรรมดา และเวลาแตกก็จะแตกออกเป็นลักษณะเม็ดข้าวโพด เมื่อ กระจกผ่านวิธีกรรมการอบความร้อนแล้ว เราจะไม่สามารถเจาะรูอะไรได้อีก ดังนั้น ผู้ออกแบบและผู้ก่อสร้างจะต้องทราบว่า เราจะต้องเจาะรูสำหรับบานประตู-หน้าต่าง กระจกนิรภัยแบบเทมเปอร์นี้สำหรับใส่มือจับและอุปกรณ์ต่างๆให้เรียบร้อยก่อน จึง จะส่งไปให้โรงงานอบกระจกที่จะเปลี่ยนสภาพของกระจกธรรมดาที่เปราะและแตกง่าย ให้เป็นกระจกเทมเปอร์ที่แข็งแรง หากท่านลืมเจาะรูสำหรับอุปกรณ์เหล่านี้เอาไว้ล่วง หน้า ท่านอาจจะเสียทั้งเวลา โอกาส และเงินทองครับ


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]