47. สถาปนิกเอย อย่าทำบานกระทุ้งโตนัก
กรุณาคิดถึงการทำความสะอาดด้วย


การทำความสะอาดกระจกหน้าต่างนอกบ้าน (รอบบ้าน) เป็นเรื่องที่สถาปนิก ในฐานะผู้รับผิดชอบในการออกแบบเต็มๆ จะต้องคิดถึงถึงการบำรุงรักษาด้วย เพราะหากสถาปนิกเราออกแบบบานกระทุ้งที่มีขนาดกว้างเกินไป กว้างจนไม่สามารถ จะยื่นมือออกไปเช็ดกระจกด้านนอกทั้งด้านซ้ายและด้านขวาครบเต็มแผ่น กระจก บานกระทุ้งบ้านเราก็จะเป็นคราบ ไม่ว่าจะดูจากข้างนอกหรือข้างใน ก็จะไม่งดงาม สบายตา ดังนั้น หากท่านจะทำบานกระทุ้ง ถ้าเป็นไปได้ อย่าทำบานกระทุ้งให้กว้าง เกินกว่า ๖๐ เซ็นติเมตรเลยครับ


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]