1. ปลั๊กไฟแบบต่อพ่วงแบบไหนน่าจะคุ้มค่าที่สุด


ปลั๊กไฟแบบต่อพ่วงที่ท่านหาซื้อได้ง่ายในท้องตลาด เป็นอันตรายข้างกายอีก อย่างหนึ่ง ถ้าท่านจะต้องใช้สายต่อพ่วงเหล่านี้ และได้คิดคำนวณจำนวนไฟฟ้าที่จะ ต่อพ่วงไว้บ้างแล้ว แนะนำให้พิจารณาสายต่อพ่วงที่มีระบบฟิวส์ตัดไฟและดวงไฟ ปิดเปิด เพราะจะทำให้เราควบคุมการใช้ไฟฟ้าต่อพ่วงได้ และหากใช้ไฟฟ้าเกินใน ระบบการต่อพ่วงนั้น ฟิวส์ก็จะตัดไฟทันที ส่วนพวกที่เป็นขดกลมๆ (ซึ่งทำให้เกิด สนามแม่เหล็ก) หรือพวกไม่มีฟิวส์ หากจะใช้ก็ต้องควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดดีๆครับ


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]