4. ไฟ ๑ เฟส, ไฟ ๒ เฟส, ไฟ ๓ เฟส, ไฟ ๔ เฟส ...เป็นยังไงจ๊ะ


ไฟฟ้าบ้านเรามีแต่ ๑ เฟส กับ ๓ เฟส เท่านั้น ไม่มีไฟ ๒ เฟส หรือ ๔ เฟส นะครับ หากจะให้อธิบายอย่างง่ายที่สุด ไฟฟ้า ๑ เฟสก็คือไฟฟ้าที่วิ่งเข้ามา ๓ เส้น มีเส้นกระแส ๑ เส้น สายกลาง ๑ เส้น แล้วก็สายดินพาไฟฟ้ามาให้เราขนาดความดัน ๒๒๐ โวลท์ ๑ ชุด แต่ไฟ ๓ เฟสนั้นจะมีสายไฟวิ่งเข้ามาหาเรา ๕ เส้น ประกอบด้วยเส้นกระแส ๓ เส้น สายเป็นกลาง ๑ เส้น และสายดินอีก ๑ เส้น เวลาใช้ไฟฟ้าช่างไฟก็จะสลับ สายไปมาทำให้เราได้กระแสไฟฟ้าใช้ที่ ๒๒๐ โวลท์ หรือ ๓๘๐ โวลท์ สำหรับอุปกรณ์ ที่กินไฟเยอะๆ สำหรับบ้านธรรมดาๆที่ไม่ใหญ่โตใช้ไฟแค่ ๑ เฟสก็พอ เพราะอันตรายน้อย และค่าติดตั้งค่าไฟฟ้าก็ไม่แพง


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]