5. อยากใช้ไฟฟ้าแบบ ๓ เฟส ต้องสร้างบ้านแบบไหน
จึงจะดูไม่น่าเกลียด


ขออธิบายแบบนักวิชาการก่อนว่า ตามธรรมดาการไฟฟ้าท่านจะมีมิเตอร์ สำหรับไฟฟ้า ๑ เฟสขนาดใหญ่สุดเพียงไม่เกิน ๑๐๐ แอมป์ และโดยทางเทคนิคทั่ว ไปแล้วบ้านของท่านจะใช้ไฟฟ้าประมาณเพียง ๘๐ va/ตรม. (อย่าไปสนใจว่าทั้งตัว เลขหรือตัวอักษรที่เขียนคืออะไรเลยครับ) เมื่อเอาตัวเลขเหล่านี้มาเขย่าๆรวมกันให้ ท่านวิศวกรไฟฟ้าคำนวณแล้ว เราก็จะพบว่า ....หากบ้านท่านมีพื้นที่ใช้สอยไม่เกิน ๓๐๐ ตารางเมตร ท่านใช้ไฟฟ้าแบบเฟสเดียวดีกว่า เพราะทั้งถูกทั้งประหยัดและ ปลอดภัยดีครับ ....แปลอีกครั้งก็คือว่า การใช้ไฟ ๑ เฟส ไม่ใช่เรื่องที่น่าอายขายหน้า ตรงไหน ในขณะเดียวกันการใช้ไฟฟ้า ๓ เฟส ก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าอภิรมย์เท่าไรหรอก ครับสำหรับบ้านธรรมดาๆสักหลัง


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]