6. ติดตั้งสวิตช์บอร์ดไว้นอกบ้านหรือในบ้านดีหนอ


สวิตช์บอร์ด หรือ สะพานไฟหลัก หรือ Main Circuit Breaker นั้นน่าจะ ติดตั้งไว้ในตัวบ้านเราดีกว่า เพราะในบ้านเราจะมีความชื้นเกิดขึ้นน้อย เจ้าสวิตช์ บอร์ดเราจะได้ไม่กระเด้งบ่อยๆ (Trip) อีกทั้งเวลามีขโมยเข้าบ้าน ท่านจะได้ไม่แกล้ง ปิดไฟบ้านเราซะก่อนเข้ามาขนของ แต่บางคนก็บอกว่าน่าจะติดไว้ข้างนอก เพราะ เวลาออกจากบ้านจะได้ปิดไฟทั้งบ้านได้โดยง่าย ซึ่งผมว่าเราน่าจะยอมลำบากหน่อย จะดีกว่ากระมังครับ


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]