9. เชื่อหรือไม่ว่าเราต้องสร้างเขื่อน ๒ เขื่อน
เพื่อผลิตไฟฟ้าให้ห้างสรรพสินค้าเพียงแห่งเดีย


เขื่อนหลายแห่งในบ้านเรา นอกจากจะเก็บกักน้ำแล้วยังเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้า ให้เราด้วย เขื่อนแต่ละเขื่อนจะผลิตไฟฟ้าได้จำนวนมากน้อยไม่เท่ากัน เขื่อนอุบล รัตน์ที่จังหวัดขอนแก่น จะผลิตไฟฟ้าได้ = ๒๕ เมกกะวัตต์ และเขื่อนแม่งัดที่เชียง ใหม่จะผลิตไฟฟ้าได้ = ๙ เมกกะวัตต์ ซึ่งตัวเลขไม่ว่าจะเป็น ๒๕ หรือ ๙ หน่วยที่ บอกไปนั้น อาจจะทำให้ท่านวาดภาพไม่ออกว่ามันเยอะหรือน้อยแค่ไหน ผมจะวาด ภาพให้เห็นอย่างง่ายๆดังนี้ครับ

หากท่านหลับตานึกภาพคอมเพล็คซ์ขนาดกลางสักแห่งหนึ่ง อาจจะยกตัว อย่างเป็นคอมเพล็คซ์เซ็นทรัลลาดพร้าว จะใช้ไฟฟ้าประมาณ ๕๐ เมกกะวัตต์ หรือ ใช้ไฟฟ้าไปประมาณ ๒ เขื่อนอุบลรัตน์หรือเท่ากับเขื่อนแม่งัด ๕ เขื่อนกว่าๆนั่นเอง ถ้าเป็นคอมเพล็คซ์ที่ใหญ่โตมากกว่านี้ เราจะต้องสร้างเขื่อนอีกกี่เขื่อน ท่านอาจจะ ต้องนึกภาพกันเอาเองแล้วละครับ


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]