10. ประหยัดไฟคนละนิด จะประหยัดชาติได้แค่ไหนกันเชียว


เคยเขียนถึงเรื่องคอมเพล็คซ์ของห้างเซ็นทรัลลาดพร้าวแห่งเดียว เราจะ ต้องสร้างเขื่อนอุบลรัตน์ตั้ง ๒ เขื่อน หรือสร้างเขื่อนแม่งัด ๕ เขื่อนกว่าๆนั้น เพียงแต่ ห้างเซ็นทรัลได้พยายามดำเนินการ ๓ อย่างคือ เปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เป็นอุปกรณ์ ประหยัดไฟ แก้ไขระบบป้องกันความร้อนเข้ามาในอาคาร และเฉลี่ยการใช้ไฟฟ้าให้ เท่าๆกันทั้งวัน (หลีกเลี่ยง Peak Hour) ห้างเซ็นทรัลก็ประหยัดไฟฟ้าไปได้ถึง ๑๕% หรือประมาณเท่ากับเขื่อนแม่งัด ๑ เขื่อนทีเดียว

ดังนั้น จากตัวอย่างที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่า ถ้าเราเข้าใจการประหยัดไฟฟ้า ใกล้ตัวเรา เราก็ไม่ต้องทำลายสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราไปได้อีกมากมาย ประหยัดชาติ ไปได้ไม่น้อยเลย

(ปล. ผมกับห้างเซ็นทรัลฯ ไม่เคยรู้จักกันเป็นส่วนตัวใดๆ ทั้งในที่ลับหรือที่ แจ้งนะครับ เพียงแต่เห็นว่าเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจ จึงนำมาเล่าสู่กันฟังครับ)


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]