11. ระวังหลอดตะเกียบบางหลอด...จะคีบเงินออกจากกระเป๋าท่าน
อย่างเลือดเย็นที่สุด


หลายท่านอาจจะคิดว่า หลอดตะเกียบเป็นหลอดที่ดีที่สุดในการประหยัด พลังงาน ถ้าพวกเราร่วมกันใช้หลอดตะเกียบ ประเทศเราก็ไม่ต้องสร้างเขื่อนอีก หลายเขื่อน ฯลฯ ซึ่งความจริงที่ท่านเข้าใจนั้น อาจจะเป็นความจริงไม่ทั้งหมด เพราะ หลอดตะเกียบนั้นประหยัดพลังงานได้น้อยกว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์ หรือหลอด นีออนยาวๆตามภาษาชาวบ้านอีกหลายขุม อีกทั้งหลอดตะเกียบทุกหลอด เป็นหลอด ที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ในขณะที่หลอดฟลูออเรสเซนต์เราผลิตได้ในประเทศ เอง ถ้าพวกเราคิดว่าใช้หลอดตะเกียบแล้วช่วยชาติได้ ก็อาจจะจริงเพียงมุมเดียว เมื่อเปรียบเทียบกับหลอดไส้เท่านั้น เพราะถ้าเราเปลี่ยนจากหลอดไส้มาใช้หลอดฟลู ออเรสเซนต์ เราจะประหยัดพลังงานได้มากกว่า ประหยัดเงินในกระเป๋าเราได้มาก กว่า แถมแสงที่ออกมาจะทำลายสายตาเราน้อยกว่า และยังไม่เป็นการสนับสนุนให้ เอาเงินออกไปนอกประเทศยามที่ประเทศชาติกำลังยากจนอย่างนี้อีกด้วยครับ
หลอดตะเกียบอาจจะเหมาะสมหากเราใช้หรือเปลี่ยนหลอดไส้เพียง ๑-๒ หลอด แต่ถ้าจะเปลี่ยนมากๆ หันมาใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์แบบยาวๆดีกว่ามั้งครับ


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]