13. เตาหุงต้มไฟฟ้ากับเตาหุงต้มก๊าซ
แบบไหนเสียค่าโสหุ้ยน้อยกว่ากัน


เตาก๊าซเสียค่าโสหุ้ยน้อยกว่าครับ แต่ก็มีอันตรายมากกว่า ดังนั้น หากท่าน อยู่ในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่รวมๆกัน มีหลายชีวิตหลายครอบครัวหลาย พฤติกรรมอยู่ด้วยกัน เราไม่สามารถจะทราบได้เลยว่า ผู้ใดจะ "มักง่าย" แค่ไหน เพียงไร ทราบแต่ว่า หากเกิดก๊าซรั่วหรือไฟไหม้ ท่านจะต้องรับเคราะห์กรรมไปด้วย ดังนั้น หากเรารวมกันอยู่มากๆๆๆ และสามารถออกกฎระเบียบหรือข้อตกลงกันได้ ไม่น่าจะใช้ระบบเตาก๊าซกระมังครับ


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]