14. อย่าวางท่อน้ำไว้ติดกับท่อไฟนะจ๊ะ


ปัญหาที่กล่าวถึงข้างต้นนี้ เกือบจะไม่ต้องมีคำตอบหรือคำอธิบาย เพราะทุก ท่านทราบอยู่แล้วว่าน้ำกับไฟฟ้าไม่ใช่เพื่อนที่ดีต่อกัน แต่ที่เขียนปัญหานี้ขึ้นมาก็เพื่อ เป็นการย้ำเตือน เตือนใจอยู่เสมอว่า "อย่าเอา น้ำ กับ ไฟฟ้า ไปอยู่ใกล้กันนะครับ"


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]