15. กรีสแทรบ คืออะไร สำคัญไฉน


กรีสแทรบ หรือเขียนเป็นภาษาฝรั่งว่า Grease Trap คำว่า Grease แปลว่า ไขมัน และคำว่า Trap แปลว่า กับดัก เมื่อเอาคำสองคำมารวมกัน กรีสแทรบ จึงต้อง แปลว่า "กับดักไขมัน" หรือ "บ่อดักไขมัน" นั่นเอง .....คำถามก็คือ กรีสแทรปมีความ สำคัญอย่างไร

ตำตอบก็คือ กรีสแทรปนี้จะเป็นบ่อขนาดเล็กๆ ที่มักจะวางไว้ตรงทางออก ของท่อระบายน้ำจากห้องครัว เพราะเวลาเราทำครัวจะมีไขมันต่างๆเกิดขึ้นมาก ถ้า ปล่อยน้ำเสียจากครัว (ซึ่งมีไขมันอยู่มาก) เข้าไปในบ่อบำบัดโดยตรง บ่อบำบัดจะ ต้องทำงานหนักมากเพราะไขมันเป็นของที่บำบัดยาก พอบ่อบำบัดทำงานหนักเกินไป ก็บำบัดไม่ไหว ก็จะต้องปล่อยน้ำที่ยังบำบัดไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ออกมา น้ำที่ปล่อย ออกมาก็มีค่าความสะอาดไม่พอและมีกลิ่นเหม็น บ้านของเราก็จะเกิดกลิ่นอันไม่พึง ประสงค์โชยมาให้ดมอยู่เนืองๆ

หากเราแก้ปัญหานี้โดยทำบ่อดักไขมัน (Grease Trap) ดักน้ำที่ปล่อยออก มาจากครัวเสียก่อน เจ้าบ่อดักดักไขมันนี้ ก็จะทำหน้าที่แยกน้ำกับน้ำมันออกจากกัน

โดยวิธีธรรมชาติ แล้วก็ปล่อยน้ำเสีย (ที่แยกจากไขมันไปมากแล้ว) เข้าสู่ขบวนการ บำบัดน้ำเสียในบ่อบำบัดของบ้านเรา บ่อบำบัดก็ไม่ต้องทำงานหนัก บ้านเราก็ไม่เกิด กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ ส่วนเจ้าไขมันที่ถูกแยกออกมาที่บ่อดักไขมัน เราก็ไปตักไขมัน นั้นทิ้งสักอาทิตย์ละหนึ่งหน ก็เป็นอันเสร็จพิธี

Grease Trap นี้ราคาไม่แพง ยิ่งหากเป็นบ้านธรรมดาที่ชอบทำอาหารทาน เองในบ้าน คุ้มเกินคุ้มที่จะติด Grease Trap นะครับ


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]