16. ต่อปั๊มน้ำโดยตรงจากท่อประปาสาธารณะอย่างไร
จึงจะประหยัดพลังงานมากที่สุด


การต่อปั๊มน้ำโดยตรงจากท่อประปาสาธารณะ จะทำให้เพื่อนบ้านหลังต่อ จากท่านไม่มีน้ำใช้ (เพราะถูกท่านดูดเข้าบ้านท่านไปหมด) แถมบางครั้งพอดูดมากๆ เข้า ท่อประปาสาธารณะอาจจะแตกเสียหายได้ และที่สำคัญที่สุด ท่านอาจจะต้องเสีย พลังงานไปประกันตัวจากตำรวจด้วย เพราะว่าการปั๊มน้ำโดยตรงจากท่อประปา สาธารณะนั้น ....ผิดกฎหมายครับ


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]