17. ผีหลอก!!!! อยู่ดีๆ น้ำในถังเก็บน้ำหายไปหมดชั่วข้ามคืน


ใจเย็นๆครับ ผีอาจจะไม่ได้มาหลอกท่านหรอกครับ แต่ช่างประปาของท่าน อาจจะติดตั้งประตูกั้นน้ำของท่านผิดชนิดก็ได้ครับ เพราะตามปกติแล้ว ประตูกันน้ำ หรือวาล์วสำหรับปิดเปิดน้ำที่จะเข้าสู่ถังเก็บน้ำของท่านจะเป็น "ประตูน้ำทางเดียว" หรือเรียกเป็นภาษาฝรั่งว่า Check Valve ซึ่งจะยอมให้น้ำไหลข้ามาในถังน้ำท่านได้ แต่ไม่ยอมให้น้ำไหลออกจากถังของท่าน ดังนั้น หากถังน้ำของท่านติดตั้งอยู่สูงกว่า ระดับพื้นดิน แล้วท่านก็ใช้ประตูน้ำผิดประเภท หากคืนไหนความดันในท่อน้ำ สาธารณะอ่อนลง น้ำก็จะไหลออกจากถังน้ำของท่านคืนหลวงไปก็ได้ครับ งานนี้รับ รองว่าผีไม่ได้หลอกท่านแน่นอน ....แต่ช่างประปาเขาจะหลอกท่านหรือเปล่า ผมไม่ ทราบครับ


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]