18. กล่องเครื่องปั๊มน้ำนั้นสีแดงกับสีเขียว
อย่างไหนจะดีกว่ากัน


คำตอบก็คือเหมือนกันครับ เหมือนกับสุภาษิตเขาบอกว่า แมวจะสีอะไรก็ได้ ถ้ามันยังจับหนูได้ แต่คำถามและคำตอบนี้ต้องการจะบอกมากกว่าเรื่องปั๊มน้ำก็คือ การพิจารณาจะใช้วัสดุใดในบ้านเรา ขอให้คำนึงถึงเรื่องประโยชน์ใช้สอยว่าต้องใช้ สอยได้ผลก่อน แล้วจึงมาพิจารณาเรื่องความงามละครับ มีวัสดุสวยงามในตลาด บ้านเราจำนวนไม่น้อยที่มีแต่ความสวย แต่ประโยชน์ใช้สอยน้อยจนเกิดปัญหา ....แต่ผมคงบอกในที่นี้ไม่ได้ เพราะยังขี้เกียจขึ้นศาลครับ


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]