20. เรื่องปลวก....ปลวก....อย่าเสี่ยงกำจัดเองหากไม่ถึงที่สุดจริงๆ


นักวิทยาศาสตร์บอกว่า ถ้าโลกนี้จะเหลือสัตว์เพียง ๒ อย่างในโลก สัตว์ ๒ อย่างนั้นก็คือ มนุษย์ กับ แมลง ...แต่ถ้าเหลือสัตว์เพียงอย่างเดียวในโลก สัตว์ที่ ว่านั้นก็คือ "แมลง" และ "ปลวก" ก็เป็นแมลงชนิดหนึ่ง ดังนั้น ถ้าท่านมีบ้าน ก็อย่า คิดเลยว่าจะรอดพ้นไปจาก "ปลวก" ได้ตลอดกาลตลอดไป ท่านเผลอเมื่อไร รับรอง ปลวกต้องเข้ามาเป็นเพื่อนท่านในบ้านแน่นอน

การป้องกันและการกำจัดปลวกโดยส่วนใหญ่ปัจจุบัน เราจะต้องใช้ "สาร เคมีพิษ" ซึ่งทุกอย่างจะเป็นอันตรายกับเราและลูกหลานเรา ไม่ว่าสารพิษนี้จะเข้าไป ทางไหนของร่างกายเรา ทั้งทางสัมผัส ทางการสูดดม หรือทางการลิ้มรส ....ดังนั้น การกำจัดปลวกด้วยสารเคมีหรือน้ำยาเคมี จึงเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังอย่างยิ่ง ถ้า ไม่จำเป็นเร่งด่วนจริงๆ สมควรจะต้องว่าจ้างให้ผู้ชำนาญเขาเข้ามาเป็นคนทำดีกว่า .....และคงต้องเลือกบริษัทที่เชื่อถือได้ และมีระยะเวลาประกันให้เรานะครับ


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]