22. สภาวะน่าสบ๊ายสบาย ไม่ได้ขึ้นอยู่เฉพาะการลดอุณหภูมิ


สภาวะน่าสบายที่เรากำลังจะคุยกันตรงนี้ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสภาวะ เศรษฐกิจของกระเป๋าเรา แต่หมายถึง สภาวะรอบๆตัวเรา ที่ทำให้ร่างกายเราสบาย แล้วก็จะมีผลให้เราอารมณ์ดีด้วย ซึ่งฝรั่งเขาเรียกเป็นศัพท์เทคนิคว่า Comfort Zone โดยกำหนด องค์ประกอบหลัก ออกเป็น ๓ อย่างคือ อุณหภูมิ ความชื้น และ แรงลมที่มากระทบตัวเรา

เราหลายท่าน มักจะนึกว่าสภาวะที่เราสบายก็คืออากาศไม่ร้อนเท่านั้น ซึ่ง ความจริงแล้วไม่ใช่ เพราะลองนึกภาพว่า เราเข้าไปในตู้น้ำแข็งดู มีความชื้นมากและ ไม่มีลมพัดผ่านตัวเรา เราก็จะรู้สึกไม่สบาย หรือบางครั้งเราไปยืนชายทะเล อุณหภูมิ ไม่ร้อน มีลมพัดผ่าน แต่มีความชื้นมากเกินไป เราก็จะไม่ค่อยพอใจ หรือบางครั้งเรา อยู่ในห้องแอร์ที่ปิดเครื่องแอร์ อุณหภูมิก็ยังเย็นอยู่ ความชื้นก็ไม่มาก แต่อากาศไม่ เคลื่อนไหวเลย เราก็จะรู้สึกไม่ชอบไม่สบายตัวเหมือนกัน ดังนั้น เครื่องแอร์หรือ เครื่องปรับอากาศ ที่ทำให้เรารู้สึกสบายขึ้น ก็เพราะว่าเจ้าเครื่องนั้นให้ความเย็น แล้ว ก็ดูดความชื้นออกไป (สังเกตจากเครื่องแอร์จะรีดน้ำออกมาทางหลังเครื่องเยอะแยะ เลย) แล้วในขณะเดียวกัน เครื่องแอร์ก็จะทำให้อากาศในห้องเราเคลื่อนไหวด้วย เราก็เลยรู้สึกสบาย จนบางครั้งสบายจนลืมค่าไฟฟ้าที่ขึ้นเอาขึ้นเอาทุกวัน

ที่กล่าวมาทั้งหมด ก็เพื่อเป็นพื้นฐานให้เราทราบว่า "สภาวะน่าสบาย" นั้น ขึ้นอยู่กับสิ่ง ๓ อย่าง คืออุณหภูมิที่พอเหมาะ แรงลมที่กำลังดี และความชื้นที่ไม่มาก นัก และทั้งสามอย่างนี้จะปฏิสัมพันธ์กันโดยตลอด เช่น ถ้ามีลมแรง อุณหภูมิสูง หน่อยก็ได้ ถ้าความชื้นน้อย ลมพัดเอื่อยๆก็พอ เป็นต้น


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]