23. พัดลม ทำให้คุณประหยัดไฟฟ้าจากเครื่องปรับอากาศ
ได้ไม่น้อยเลย


หากตัวเราถูกลมพัดผ่านเราจะรู้สึกอุณหภูมิเย็นลง และสบายตัวขึ้น ก็ เพราะลมพาความชื้นออกจากผิวหนังเรา และทำให้ผิวหนังเรารู้สึกว่าอากาศนั้นเย็น ลง ซึ่งมีบันทึกไว้ว่า ลมที่มีความเร็ว ๑ กิโลเมตร/ชั่วโมง จะทำให้เรารู้สึกเย็นลง ๐.๔ องศาเซลเซียส ซึ่งโดยปกติแล้ว หากเราไปยืนจ่อหน้าพัดลมในบ้านเรา ลมที่พัด ออกจากพัดลมนั้นจะมีความเร็วประมาณ ๑๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง จึงทำให้เรารู้สึกเย็น ลง ณ จุดนั้นประมาณ ๔ องศาเซลเซียส

ดังนั้น หากท่านไม่รังเกียจพัดลมนักหนา ลองปรับอุณหภูมิเครื่องปรับ อากาศของท่านให้สูงขึ้นสัก ๒ องศาฯ แล้วเปิดพัดลมในห้องท่านซิครับ ท่านอาจจะรู้ สึกสบายๆแบบไทยๆขึ้น สบายตัว สบายใจ สบายกระเป๋าตังค์ที่จะจ่ายค่าไฟฟ้า และ ในขณะเดียวกันก็สบายชาติไทยด้วย เพราะพวกเราช่วยกันประหยัดพลังงานไงล่ะ ครับ


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]