24. เชื่อหรือไม่ ...มะม่วงต้นหนึ่งถ่ายเทความร้อน
ได้เท่ากับแอร์ ๑ ตัน


โดยปกติธรรมดา เครื่องปรับอากาศขนาด ๑ ตัน จะกินไฟฟ้าประมาณ ๑,๕๐๐ วัตต์ จะทำความเย็น (หรือแลกเปลี่ยนความร้อน) ได้เท่ากับ ๑๒,๐๐๐ btu ซึ่งจะเท่ากับต้นมะม่วงหนึ่งต้นขนาดที่ออกผลรับประทานได้แล้ว ดูดความร้อนคาย ความเย็นออกมา ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อ แต่เราก็ต้องเชื่อละครับ

ดังนั้น การปลูกต้นไม้ในบ้านเรา นอกจากจะเกิดความชุ่มชื่นสบายตา งด งาม ผลิตออกซิเจนให้ปอด ให้ร่มเงากันความร้อนแล้ว เจ้าต้นไม้นี้ยังสามารถทำงาน ผ่องถ่ายความร้อนให้เราเท่ากับเครื่องปรับอากาศขนาด ๑ ตันอีกด้วย


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]