26. รักชาติไทย อย่าลืมกางร่มให้บ้านของคุณ


การที่กล่าวเช่นนี้ไม่ใช่เป็นการเล่นคำพูด แต่เป็นภาษา "ช่างไทย" แต่ โบราณ การกางร่มให้บ้านคือการยื่นชายคาออกไป ติดตั้งกันสาด พยายามที่จะไม่ให้แสง แดดตกมากระทบสู่ตัวอาคารโดยตรง (ต้องการแสงสว่างเข้ามา แต่ไม่ต้องการให้ แดดเข้ามาเผาผลาญที่ตัวห้องตัวผนังได้ง่ายๆและเป็นระยะเวลานานๆ) การกางร่ม ให้บ้านนี้ ไม่ได้หมายความถึงการกางร่มหรือมีกันสาดเฉพาะช่องเปิดประตูหน้าต่าง แต่หมายถึงผนังและส่วนต่างๆของบ้านด้วย เพราะผนังที่ตากแดดนานๆตอนกลาง วัน จะเก็บอมความร้อนเอาไว้ในผนัง (ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผนังก่ออิฐ) แล้วก็แผ่ออก มารบกวนเรา หรือต่อสู้กับเครื่องปรับอากาศของเรายามค่ำคืน


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]