29. จะจัดกองทัพป้องกันความร้อนเข้าบ้าน
ต้องตั้งวางทัพตรงไหนบ้าง


การป้องกันความร้อนเข้าอาคาร แน่นอนเราต้องมองไปที่ "ฉนวนกันความ ร้อน" เป็นอันดับแรกเสียก่อน และจุดที่เราจะติดตั้งฉนวนกันความร้อนนี้ น่าจะติด ตั้งบริเวณเปลือกของอาคารเป็นสำคัญ ซึ่งสำหรับประเทศไทยเราแล้ว จุดที่เราต้อง ป้องกันมากที่สุดจะเรียงลำดับความสำคัญดังนี้

- หลังคา (หรือฝ้าเพดานบนสุด) จะต้องติดตั้ง เพราะเป็นจุดที่รับความร้อน จากแสงแดดเกือบตลอดเวลา

- ผนังด้านทิศตะวันตกและทิศใต้ น่าจะต้องป้องกัน เพราะดวงอาทิตย์บ้าน เราส่วนใหญ่แล้วจะขึ้นทางทิศตะวันออก และอ้อมไปทางทิศใต้เพื่อไปตกยัง ทิศตะวันตก ดังนั้น นับแต่เวลาเที่ยงวันโดยประมาณเป็นต้นไป แสงแดดจะ แรงมาก และ ส่องกระทบ โดยตรงสู่ทางทิศใต้ ทาง
ตะวันตกเฉียงใต้ และทาง ทิศตะวันตก การวางฉนวนป้องกันบริเวณผนังด้านดังกล่าว จึงนับเป็นการ จัดวางกองทัพป้องกันที่ถูกตำแหน่ง

- ผนังด้านตะวันออก และด้านทิศเหนือ หากพอมีงบประมาณ ก็น่าจะติดตั้งไว้ ด้วย เพราะแม้ดวงอาทิตย์จะไม่ส่องแสงมามากมายนัก แต่อุณหภูมิภาย นอกบ้านเราก็ยังร้อนรุ่มอยู่พอประมาณ หากมีการป้องกันได้ ก็จะทำให้ ความร้อนไม่เข้ามาในบ้านเราครบทุกทิศทาง นอกจากส่วนที่เป็น ผนังทึบๆ แล้ว ส่วนที่เป็นช่องเปิดประตูหน้าต่าง (โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ทำด้วยกระจก) จะเป็นอีกจุดหนึ่ง ที่ความร้อนจะกระจายผ่านเข้ามาในตัวอาคาร อาจจะใช้ กระจกที่กันความร้อนได้ดีเช่นกระจก ๒ ชั้นก็ได้ แต่ราคา ค่อนข้างแพง และ บางอย่างจะต้องนำวัสดุมาจากต่างประเทศ ซึ่งคงจะต้องมีการพิจารณา ให้ดี ในการที่จะนำเงินออกนอกประเทศในสภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้ ดังนั้น แนวทางป้องกันอย่างภูมิปัญญาไทยเพื่อรักษาเศรษฐกิจชาติก็คือ การ "กาง ร่มให้บ้าน" คือ ให้มีชายคาหรือกันสาดยื่นออกมาบังแดดไม่ให้ส่องเข้ามา โดยตรงตามจุดที่อ่อนแอเหล่านี้


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]