30. นักออกแบบเอย ถ้ารักชาติกัน ระวัง Thermal Mass หน่อยนะ


Thermal Mass คือวัสดุที่อมความร้อนก้อนใหญ่ๆ หรือผืนใหญ่ๆ เช่น ลานคอนกรีต ที่จอดรถปูนกลางแดด เหล่านี้เป็นต้น ซึ่งเจ้า Thermal Mass เหล่านี้ จะดูดอมความร้อน ถ่ายเทความร้อน สะสมความร้อน และแผ่หรือพาความร้อนเข้า สู่ตัวอาคาร ดังนั้น หากเราวางเจ้า Thermal Mass นี้ผิดที่ผิดทางผิดทิศ Thermal Mass ก็จะเป็นต้นเหตุที่ทำให้ความร้อนวิ่งเข้าสู่ตัวอาคารเราได้ง่าย เช่น เอาลานจอด รถคอนกรีตผืนใหญ่มาไว้ทิศตะวันตก หรือเอาสระน้ำผืนใหญ่ไว้สะท้อนความร้อน เข้าอาคารเราทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ เป็นอาทิ


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]