35. เครื่องปรับอากาศน่าจะวางไว้ที่ไหน
ตั้งพื้น ฝ้าเพดาน หรือผนัง


เป็นที่น่าแปลกใจไม่น้อย ที่คนบ้านเราวัดจุดวางเครื่องปรับอากาศแบบแยก ส่วน (Split Type) ว่าวางตรงไหนเหมาะสมหรือไม่ไว้ที่ "ราคา" ค่าเครื่องและค่าติด ตั้ง เพราะเราจะรู้สึกว่า เครื่องแอร์ที่วางกับพื้นจะมีประสิทธิภาพการทำงานน้อย (เพราะว่าถูกที่สุด) เครื่องแอร์ที่แขวนกับฝ้าเพดานนั้นดี (เพราะราคาแพงกว่า) และ เครื่องแอร์ที่ติดตั้งที่ผนังห้องนั้นมีประสิทธิภาพมากที่สุด (และมีการโฆษณามากที่ สุด) เป็นเครื่องแอร์ที่ดีที่สุด ......ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง

เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น นั้นถ้ามองในเชิงสุขภาพและอุณหภูมิ อาจจะ ดีที่สุด เพราะน่าจะทำให้ระดับความเย็นที่เราต้องการล้อมรอบตัวเราได้ดีที่สุด ก็ ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น เพราะความเย็นนั้นจะเป็นอากาศที่หนักกว่า อากาศร้อน
ความเย็นจากเครื่องตั้งพื้นก็จะทำให้เกิดความเย็นที่พื้นก่อน และค่อยๆ ขยายความเย็นไปสู่ที่สูง ดังนั้น หากห้องนอนของเราสูง ๓.๐๐ เมตร ความเย็นใน ระดับที่เรานอนคือ ๖๐ ซม. จะเย็นก่อน แล้วค่อยขยายความเย็นไปเป็นระดับที่เรา นั่ง คือประมาณ ๑.๐๐ เมตร แล้วก็ขยายไปเป็นระดับเรายืนคือ ๒.๐๐ เมตร แล้วจึง จะไปถึงฝ้าเพดาน ซึ่งอาจจะใช้เวลาทำความเย็นให้เรานอนได้สบายเพียงครึ่งชั่วโมง แต่กว่าจะเย็นครบทั้งห้องก็ตั้ง ๒ ชั่วโมงก็ได้ อีกทั้งยังไม่มีกระแสลมพัดมาถูกตัวเรา ให้เราจับไข้ได้อีก ....จึงนับว่าเครื่องแบบตั้งพื้นนี้มีจุดเด่นไม่น้อย แต่เครื่องตั้งพื้นนี้ ก็จะมีจุดอ่อนเกี่ยวกับการเสียพื้นที่ห้อง และการต้องวางให้ถูกที่ถูกทาง ห้ามเอา อะไรไปบังทางอากาศไหลกลับ (Return Air) อีกทั้งบางท่านจะรู้สึกว่ามันไม่น่าดู

เครื่องปรับอากาศแบบแขวนฝ้าเพดาน มีจุดดีก็เพราะว่าเรารู้สึกว่าลมจะ พัดจากที่สูง นำความเย็นไปสู่ที่ต่ำได้รวดเร็ว การเดินผ่านแล้วมีลมมากระทบตัวเรา ก็จะรู้สึกดีในสิบนาทีแรก แต่ท่านอาจจะลืมนึกไปว่า การติดตั้งไว้ที่ฝ้าเพดานและมี กระแสลมพัดจากเบื้องสูงนี้จะทำให้อากาศภายในห้องของท่านเกิดอาการ "ปั่นป่วน" เครื่องปรับอากาศแบบแขวนฝ้าต้องทำงานหนัก และกว่าท่านจะได้ระดับความเย็น ตามที่ท่านต้องการมารายล้อมตัวท่าน ก็เป็นเวลาที่ใกล้เคียงกับที่เครื่องปรับอากาศ ต้องทำความเย็น
ให้ห้องทั้งห้อง .....แต่สิ่งดีของเครื่องปรับอากาศแบบแขวนฝ้า เพดานก็คือ ไม่เปลืองพื้นที่ห้อง ทั้งตัวเครื่องปรับอากาศเองและระบบลมหมุนกลับ (Return Air)

เครื่องปรับอากาศแบบติดกับผนัง มีลักษณะคล้ายกับแบบแขวนฝ้า คือ จะ ทำให้อากาศในห้องของท่านปั่นป่วนได้เหมือนกัน แต่มีระบบภายใน (เครื่องกล) ยุ่ง ยากซับซ้อนกว่าระบบตั้งพื้นและระบบแขวนฝ้าเพดาน โครงสร้างบ้านที่จะรับน้ำหนัก เครื่องก็ต้องพิจารณาให้ดี เพราะไม่มีโครงสร้างรับโดยตรงอยู่ใกล้ๆเช่นแบบตั้งพื้น และแขวนฝ้าเพดาน ....แต่เครื่องมักจะเล็กกระทัดรัดกว่า (บางท่าน) ดูแล้วมีความ สวยงามกว่า

ดังนั้น การเลือกใช้เครื่องปรับอากาศอย่างชาญฉลาด นอกจากจะพิจารณา ถึงลักษณะการติดตั้ง จุดที่จะต้องต่อท่อระบายน้ำ (ไกลใกล้ ยากง่าย) จุดที่ต้องการ ให้กระแสลมพัดไปทางทิศใดแล้ว ท่านอาจจะลองหันกลับมาพิจารณาของเครื่องว่า ท่านน่าจะเลือกแบบใดในการใช้งานด้วยครับ


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]