36. ช่างดูแลแอร์เขาต้องทำอะไรให้ท่านบ้าง


นอกจากเก็บสตางค์ท่านทุกเดือน เครื่องปรับอากาศเป็นเครื่องกลชนิดหนึ่ง ที่บางท่านจะให้มันขาดหายไปจากชีวิตปกติไม่ได้ ดังนั้น ท่านจึงต้องจ้างช่างผู้มี เครื่องมือ มีความชำนาญ และมีความรอบรู้มากกว่าท่านมาเป็นผู้ดูแลบำรุงรักษา และส่วนใหญ่แล้ว เราก็จะจ้างช่างแอร์มาดูแลเครื่องปรับอากาศของเราทุกเดือน แต่ ช่างแอร์ก็มีหลายประเภท มีทั้งรู้และไม่รู้ มีทั้งขยันและขี้เกียจ มีทั้งซื่อสัตย์และขี้โกง ดังนั้น เพื่อความไม่เสียเปรียบของท่าน ท่านน่าจะสอบถามช่างบำรุงรักษาแอร์ของ ท่านทุกครั้งเมื่อเขามาเก็บเงินท่านทุกเดือนว่า เขาได้ดำเนินการดังนี้หรือเปล่า

๑. เขาล้างทำความสะอาดแผ่นกรอง (Filter) เรียบร้อยแล้วนะ

๒. เขาล้างคราบฝุ่นของคอยร์ร้อน (Condencing unit) นอกบ้านท่านแล้วนะ

๓. เขาดูแลภายในของตัวเป่าลมเย็น (Fancoil Unit) ภายในห้องของท่าน พร้อมตรวจสอบระบบการระบายน้ำจากแฟนคอยล์เรียบร้อยแล้วนะ
๔. เขาตรวจสอบน้ำยาทำความเย็นของท่านว่ามีระดับมาตรฐานแล้วนะ


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]