38. เปิดหน้าต่างห้องนอน แล้วค่อยเปิดเครื่องปรับอากาศดีไหม


อ่านคำถามนี้แล้วอาจจะไม่ค่อยเข้าใจ แต่คำอรรถาธิบายก็อยากจะบอกว่า ผู้ถามปัญหานี้ นับเป็นผู้ชาญฉลาดผู้หนึ่งที่ต้องการจะรวมพลังหารสามเพื่อประหยัด พลังงาน เพราะเจ้าของปัญหาทราบดีว่าในตอนกลางวันนั้น มีความร้อนวิ่งเข้ามา สะสมอยู่ในห้องนอนมากมาย หากตอนค่ำจะเปิดเครื่องปรับอากาศทำความเย็น เครื่องปรับอากาศก็ต้องต่อสู้กับความร้อนที่สะสมอยู่อย่างเข้มข้น ดังนั้น เขาจึงเปิด หน้าต่างห้องนอนให้ลมพัดผ่าน (หรือจะเปิดพัดลมช่วยก็ยังไหว) เอาความร้อนออก ไปจากห้องนอนบ้าง แล้วจึงเปิดเครื่องปรับอากาศ (อย่าลืมปิดประตูหน้าต่างก่อนก็ แล้วกัน) เครื่องปรับอากาศของเขาก็จะทำงานเบาลง รับประทานค่าไฟฟ้าน้อยลง เขา ก็จะมีความสุขที่มีเงินเก็บรอมเพื่อตัวเอง อีกทั้งยังรักษาพลังงานไว้ให้ประเทศชาติ ด้วยครับ


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]