40. ผู้ออกแบบตกแต่งภายในครับ อย่าพยายามซ่อนที่ดับเพลิงเลย
....ผม "เสียว" ครับ


ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรกัน อาคารสูงอาคารขนาดใหญ่ยักษ์ของเมืองไทย หลายแห่ง จึงมักจะเห็นว่าเจ้าหัวจ่ายน้ำดับเพลิงนั้นเป็นสิ่งที่น่าเกลียดเหลือหลาย นักตกแต่งภายในบางคน จึงพยายามจะออกแบบซ่อนเครื่องดับเพลิงนี้ไม่ให้ใคร เห็น ทั้งที่อาคารเหล่านั้นเป็นอาคารสาธารณะที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยไม่น้อย และหากเกิดไฟไหม้ขึ้นแล้วจะเป็นอันตรายมาก ....ขอร้องเถอะครับ อย่าต้องไปปก ปิดมันเลย ไฟไหม้ขึ้นมาเขาจะหาที่ดับไฟไม่เจอ มันบาปนา (แล้วบาปกรรมสมัยนี้ นั้นก็ถ่ายซีร็อคซ์ บันทึกวีดีโอ ส่งแฟกซ์ ผ่านโมเด็ม กลับไปหาคนก่อกรรมได้อย่าง รวดเร็วด้วยนา)


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]