42. ถังดับเพลิงมือถือมีกี่แบบ แต่ละแบบเป็นอย่างไรหนอ


ถังดับเพลิงมือถือมีอยู่ด้วยกัน ๔ แบบ แต่ละแบบมีจุดดีจุดด้อยแตกต่าง กัน แต่ไม่ว่าท่านจะชอบแบบไหน ในบ้านของท่านน่าจะมีซักชุดหนึ่งน่าจะดี
แบบที่ ๑ เป็นแบบใช้ผงเคมีแห้ง เป็นฝุ่นดับไฟได้ดีมาก ไม่เป็นพิษ ราคาถูก แต่มีคราบเมื่อใช้
แบบที่ ๒ เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไม่ทิ้งคราบ ค่อนข้างแพง แต่ ดับไฟได้ไม่เด็ดขาดทุกวัสดุ
แบบที่ ๓ เป็นแบบโฟม เป็นน้ำมีคราบ ราคาค่อนข้างแพง ได้ความรู้ สึกตอนฉีดดี!!!
แบบที่ ๔ ใช้สาร CFC หรือสารทดแทน ยังไม่แพร่หลาย และแพง มาก


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]