1. ปลูกต้นไม้บนตึกสูง ต้องระวังอะไรเป็นสิ่งแรก


การปลูกต้นไม้บนตึกสูงบางท่านอาจจะคิดถึงเรื่องลมที่จะพัดแรง ทำให้ต้น ไม้ของท่านหักโค่น (และอาจจะหล่นลงมาข้างล่างทำอันตรายผู้อื่น) บางท่านอาจจะ คิดถึงการบำรุงรักษาว่าจะขนดินขนปุ๋ยขึ้นไปอย่างไร บางท่านอาจจะคิดถึงระบบการ ระบายน้ำ ว่าน้ำที่ท่านใช้รดต้นไม้หรือน้ำฝนจะระบายไปที่ใด และจะระบายทันหรือ ไม่ บางท่านอาจจะมองการณ์ไกลและเข้าใจธรรมชาติอย่างยิ่งว่า ต้นไม้ที่ท่านปลูก นั้นจะออกผลอย่างไร หากอยู่บนตึกสูงจนแมลงที่จะมาช่วยผสมพันธุ์นั้นหมดแรงที่ จะบินขึ้นไปช่วยผสมพันธุ์ เป็นต้น ....ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ ไม่ใช่สิ่งที่ท่านต้องระมัด ระวังเป็นสิ่งแรกหรอกครับ เพราะสิ่งแรกที่ท่านจะต้องระวังในการปลูกต้นไม้บนตึก สูงก็คือ อาคารนั้นมีความแข็งแรงพอที่จะรับน้ำหนักหรือไม่ เพราะโดยปกติการปลูก ต้นไม้บนตึกสูง พื้นโครงสร้างจะต้องมี
ความสามารถในการรับน้ำหนักถึง ๒,๐๐๐ กิโลกรัม/ตารางเมตร แต่อาคารสูงส่วนใหญ่ในพื้นที่อยู่อาศัยหรือพื้นที่สำนักงาน วิศวกรโครงสร้างท่านจะออกแบบไว้ให้รับน้ำหนักได้เพียงแค่ ๓๐๐ กิโลกรัม /ตารางเมตร

จะเห็นได้ว่า โครงสร้างที่จะรับน้ำหนักจากการปลูกต้นไม้ใหญ่ของท่านต้อง การความแข็งแรงมากกว่าปกติถึงเกือบ ๗ เท่า หากท่านไม่ตรวจสอบกับวิศวกรผู้ ออกแบบก่อน ท่านไม่ต้องรอปัญหาเรื่องการโค่นล้มเพราะแรงลม ปัญหาเรื่องการขน ดินขนปุ๋ย ปัญหาเรื่องการระบายน้ำ ปัญหาเรื่องแมลงผสมพันธุ์เลยครับ .....เพราะ สวนสวยบนตึกสูงของท่านจะพังทลายลงมาก่อนที่ท่านจะเกิดปัญหาเหล่านั้น


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]