2. บางคนเขาใช้กระบองเพชรมาแทนเหล็กดัด ก็ได้นะ


อ่านคำถามแล้วไม่ได้แปลว่า ผมกำลังจะแนะนำให้เอาต้นกระบองเพชรมา ตากแห้ง แล้วก็เอามาตัดเป็นท่อนๆเพื่อติดเป็นเหล็กดัดนะครับ แต่เป็นการใช้ภูมิ ปัญญาชาวบ้านพื้นฐาน ที่เจ้าของบ้านท่านใช้เป็นกลยุทธเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้ กับบ้านตัวเอง โดยการปลูกต้นกระบองเพชรไว้ที่บริเวณด้านนอกของหน้าต่าง ให้อยู่ ในระยะที่ผู้จะปีนเข้ามาทางหน้าต่างทำไม่ได้ (ยกเว้นแต่ต้องตัดต้นกระบองเพชรเรา ให้หมดเสียก่อน) เป็นการเพิ่มความลำบากให้กับผู้ประสงค์ร้ายไปอีกขั้นหนึ่ง


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]