3. สวนหินสวนประดับในอาคาร น่าจะใช้หินประเภทใด


ตอนนี้ มีอาคารหลายอาคาร ที่ประดับตกแต่งโดยใช้ธรรมชาติเข้าไปเกี่ยว ข้อง แต่หากจะให้ ปลูกต้นไม้อย่างเต็มที่ ในอาคาร ก็อาจจะสร้างปัญหา อื่นตามมา เช่น การระบายน้ำ แสงสว่าง เพื่อการเจริญเติบโตของ ต้นไม้ เป็นต้น ดังนั้น อาคารบ้านเรือน หลายแห่งก็จะประดับตกแต่งด้วยสวนหิน แล้วเอาต้นไม้หรือ น้ำเข้า มาเป็นองค์ประกอบบ้าง

คำถามที่ว่า น่าจะใช้หินประเภทใดในการตกแต่งภายในอาคาร บางท่านอาจ จะคิดถึงหินทะเล หินกรวด หินปูน หินอ่อน หินภูเขา หินศิลาแลง ....ซึ่งอาจจะผิด ทั้งหมดก็ได้ เพราะ โดยส่วนใหญ่แล้ว หากไม่มีการเตรียมการ ว่าส่วนไหนของ บ้านเรา จะจัดสวนในบ้าน วิศวกร
โครงสร้างท่าน ก็จะออกแบบให้ พื้นที่บริเวณนั้นรับน้ำหนัก ได้ตามปกติการใช้สอย เช่น หากเป็นที่พักอาศัย ท่านก็จะออกแบบให้รับน้ำหนักได้ = ๒๐๐ กิโลกรัม/ตารางเมตร หรือหากเป็นอาคารสำนักงาน วิศวกรโครงสร้างท่านก็ จะออกแบบให้รับน้ำหนักได้ = ๓๐๐ กิโลกรัม/ตารางเมตร ถ้าหากเราเอาน้ำหนัก มากๆไปวางไว้ ณ จุดนั้น เช่น เอาหิน ไปทำสวนประดับ สวนหินของเราอาจจะมี น้ำหนักถึง ๕๐๐ กิโลกรัม/ตารางเมตร โครงสร้างบ้านเราก็ต้องรับน้ำหนักมากขึ้น และมีโอกาส สุ่มเสี่ยง ที่จะทำให้เกิดอาการ อาคารวิบัติได้

หากท่านยังอยากจะมีสวนหินเอาไว้ในบ้าน ขอแนะนำให้ท่านใช้ "หินปลอม" แทนหินจริงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติดีกว่าครับ เพราะหินปลอมตอนนี้เขาทำขึ้น เหมือนกับหินจริง เกือบทุกประการ แต่มีน้ำหนักเบากว่ามาก แม้ราคาจะแพงกว่าหิน ธรรมชาติ แต่หากคิดถึงความปลอดภัยของบ้านเราแล้ว ผมว่าคุ้มกว่ากันเยอะเลย ครับ


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]