5. อย่าลืม "ดอกบัว" ต้องการแดด


ไม้ดอกส่วนใหญ่ต้องการ "แสงแดดโดยตรง" จึงจะออกดอกสีสวยงาม และ บัวก็เป็นพืชชนิดหนึ่งที่ต้องการแสงแดดเพื่อช่วยให้มีดอก ดังนั้น ผู้ที่รักจะปลูกบัว ให้มีดอก อย่าลืมวางอ่างบัวให้ถูกแดดตรงด้วยนะครับ


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]