6. ปลูกหญ้าอะไรที่ไม่ต้องการแดดมาก


สนามหญ้าที่ไม่กว้างใหญ่ไพศาลของเรา บางครั้งก็มีร่มเงาของต้นไม้มาบด บังแสงแดดไม่ให้ตกกระทบสู่สนามหญ้าเราได้ง่ายๆ หญ้าที่ปลูกก็ไม่เจริญงอกงาม เขียวชอุ่ม ตายเหลืองเป็นจุดๆไม่งดงาม เหตุก็อาจจะเพราะท่านอาจจะเลือกหญ้าไม่ ถูกชนิดมาปลูก ลองเอา "หญ้ามาเลเซีย" ซึ่งเป็นหญ้าที่มีใบใหญ่ขนาดใหญ่หน่อย สีเขียวค่อนข้างเข้มมาปลูกดูสักหน่อยครับ เพราะหญ้ามาเลเซียเขาต้องการแดดค่อน ข้างน้อย แต่ก็อย่าเอาไปปลูกติดกับหญ้าชนิดอื่น (เช่น หญ้านวลน้อย เป็นต้น) เพราะ เจ้าหญ้าชื่อต่างประเทศนี้จะทำการ "กิน" หญ้าชนิดอื่นจนหมดสนามเลยครับ


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]