7. อย่าปลูกต้นโมกต้นเดี่ยวๆ เขาเหงาเป็นเหมือนกันนะ


ต้นโมกที่เป็นโมกเป็นต้นไม้ที่มักจะปลูกเป็นพุ่ม ออกดอกง่ายและมีกลิ่น หอมเย็นแบบไทยๆ หากปลูกต้นเดียวเดี่ยวๆ ต้นจะยาวและอ่อนไหวไปมา ดูเก้งก้าง ไม่งดงาม ดังนั้น หากท่านจะปลูกต้นโมกด้วยตนเองตั้งแต่ต้นเล็กๆ พอต้นเขาโตขึ้น มาหน่อย (ประมาณความสูงเกือบ ๑ เมตร) ก็น่าจะเอาต้นโมกเหล่านั้นสัก ๔ - ๕ ต้นมามัดรวมกัน แล้วปลูกด้วยกัน กลุ่มต้นโมกดังกล่าวจะอยู่ด้วยกันได้อย่าง สบายๆ ออกดอกออกใบสะพรั่ง ท่านคิดอยากจะตัดแต่งเป็นรูปทรงใดก็ไม่ยากครับ (ปลูกต้นเดี่ยวๆทำแบบนี้ยาก หรืออาจจะทำไม่ได้เอาเลยครับ)


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]