8. ปลูกผักสวนครัว อย่าลืมต้องพลิกมูนดินบ่อยๆ


ตอนนี้พวกเรากำลังพยายามช่วยกัน "อยู่แบบยั่งยืน" ทำให้หลายบ้านที่พอ จะมีที่มีทางเล็กน้อย ก็จะเริ่มปลูกผักสวนครัวไว้ทานเองในบ้าน (หากเหลือก็เผื่อ เพื่อนบ้านด้วย) แต่พอปลูกไปสัก ๑ - ๒ รุ่นได้รับประทานแล้ว ปรากฏว่ารุ่นต่อๆมา ผักสวนครัวมักไม่งอกงามและแคระแกรน แม้ท่านจะพยายามเอาปุ๋ยใส่ช่วยอย่างไร ก็ไม่ค่อยเจริญอย่างที่เคยเป็น อาการแบบนี้ภาษาชาวบ้านตามภูมิปัญญาไทยเขา เรียกว่า "ร่องยุบ" ก็ให้พลิกดินยกร่องขึ้นใหม่ แล้วก็ปลูกลงไปอีก และด้วยเทคนิค ง่ายๆตามภูมิปัญญาท้องถิ่นนี้ ...ท่านก็จะได้สวนครัวงดงามและมีประโยชน์กลับมา เช่นเดิม


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]