9. ต้นมะขามอย่าให้ล้ม เพราะมีโอกาสตาย ๙๙%


เวลามีพายุมา ต้นไม้ใหญ่ (หรือเกือบใหญ่) ในบ้านท่านอาจจะเอียงหรือล้ม ลงได้ หากเป็นเช่นนั้นท่านก็จะโยกต้นกลับมาตั้งให้ตรงแล้วเอาไม้ค้ำยันดามไว้ แต่ หากต้นไม้ต้นนั้นเป็นต้นมะขามที่ค่อนข้างจะเป็นมะขามต้นใหญ่แล้ว ท่านต้องระวัง มากหน่อย จะต้องสร้างค้ำยันเอาไว้ป้องกันการล้ม เพราะหากเมื่อต้นมะขามล้ม เขา มักจะน้อยใจลาโลกไปเลย การดึงกลับมาปลูกให้เหมือนเดิม แล้วให้เจริญงอกงาม เหมือนเดิมเกือบจะเป็นไปไม่ได้ .....ดังนั้น หากท่านรักต้นมะขามของท่าน ต้องกันไว้ ดีกว่าแก้เสมอครับ


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]