12. ขยายพันธุ์กล้วยใช้หน่ออ่อน ขยายพันธุ์ไผ่ใช้หน่อแก่


วิธีการขยายพันธุ์ต้นกล้วยและต้นไผ่ เรานิยมที่จะใช้หน่อในการขยายพันธุ์ แต่ต้นไม้สองอย่างนี้แตกต่างกัน เพราะหากท่านต้องการขยายพันธุ์กล้วยจะต้องใช้ "หน่ออ่อน" ในการขยายพันธุ์ หากเป็นต้นที่แก่แล้วจะตายก่อนโต ในขณะเดียวกัน หากท่านต้องการขยายพันธุ์ต้นไผ่ ให้เอา "หน่อแก่" เป็นต้นขยายพันธุ์ เพราะหากเอา หน่ออ่อนมาขยาย หน่อนั้นก็จะเหี่ยวเฉาตายไป (เรียกว่าเอาไปแกงหน่อไม้อ่อนไว้รับ ประทานจะดีกว่าครับ)


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]