13. อย่าจอดรถแสนรักท่านไว้ใต้ต้นมะม่วง ปลายฤดูหนาว


เพราะตอนปลายฤดูหนาว ต้นมะม่วง (ขนาดใหญ่พอที่ท่านจะไปจอดรถใต้ ร่มได้) จะเริ่มออกดอก และเมื่อต้นมะม่วง ออกดอก จะมียาง หยดลงมา ใต้ต้นมาก มาย หากท่านเอารถของท่านไปจอดใต้ร่มนั้น ยางดอกมะม่วง ก็จะจับเกาะเลอะเทอะ รถยนต์ของ ท่าน เช็ดล้างขัด ทำความสะอาดยากมาก และ บางครั้งก็จะทำให้สีรถของ ท่าน เป็นจุดหมอง จุดมัว ไม่งดงามอีกด้วยครับ


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]