14. ต้นไม้อะไรเอ่ย "มีหาง" แถม "ไหล" ได้อีกด้วย


ต้นไม้พื้นบ้านเราหลายอย่างจะมีรากกระจายออกไปห่างไกลจากตัวต้น และ เมื่อรากมีความแข็งแรงดี เขาก็จะผุดขึ้นมาเป็นต้นไม้อีกต้นหนึ่ง ซึ่งเราสามารถนำไป ปลูกเป็นต้นไม้อีกต้นหนึ่งได้ ต้นไม้ประเภทนี้ได้แก่พวกต้นปีบ ต้นใบบัวบก เป็นต้น ซึ่งศัพท์ชาวบ้านเขาเรียกว่าต้นไม้ชนิดนั้นเป็นต้นที่ "หางไหล" ได้ ....ท่านมีต้นไม้หาง ไหลเพียงต้นเดียว หากท่านดูแลดีๆ ไม่กี่ปีต้นไม้ของท่านจะ "หางไหล" ทำให้ท่านมี ต้นไม้ต้นใหม่อีกเป็นร้อยต้นได้เลยครับ


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]