15. ขุดบ่อปลูกบัวเลี้ยงปลา ลองพิจารณาภูมิปัญญาชาวบ้าน
กันดินพังบ้าง


บางท่านต้องการจะขุดบ่อดินเล็กๆ ภายในบ้านหรือในสวนของตนเอง เพื่อ จะเลี้ยงปลาหรือปลูกพืชน้ำ แต่ไม่อยากจะทำเป็นบ่อคอนกรีตหรือบุด้วยหินก้อน เพราะ ราคาแพง หรือ ดูแข็งไปไม่เป็นธรรมชาติ แต่หากท่าน ขุดลงไปแล้วไม่คิดวิธี ป้องกันดีๆ ดินขอบบ่อของท่านก็จะค่อยๆไหลถล่มลงไปจนบ่อของท่านตื้นเขิน และ ขอบบ่อก็พังทลายไม่งดงาม วิธีการแก้ไขแบบภูมิปัญญา ชาวบ้านก็คือ ท่านต้องไปหา พืชที่มีรากเลื้อย ซอกซอน ช่วยเกาะพื้นดินเอาไว้ เช่น ใบบัวบก หรือหญ้าแฝก เป็นต้น และ เหล่าต้นไม้เล็กๆคลุมดินเหล่านี้ จะช่วยประสานเกาะ เกี่ยวดินริมขอบบ่อของ ท่านไม่ให้ พังทลายลงมาได้ง่ายๆครับ


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]