16. อยากมีต้นไม้ประดับในบ้าน อย่าลืมเตรียมที่นอกบ้าน
ไว้เป็นสถานอนุบาลด้วย


ท่านผู้ชอบมีต้นไม้กระถางประดับในบ้าน เพื่อให้เกิดความชุ่มชื่นและผลิต ออกซิเจน ท่านน่าจะต้องมีพื้นที่ว่างนอกบ้านท่านสำหรับเป็นสถานอนุบาลต้นไม้ด้วย เพราะต้นไม้โดยทั่วไปจะอยู่ในบ้านของเรา (แล้วไม่ทรุดโทรม) ประมาณ ๗ - ๑๐ วันเท่านั้น แล้วท่านก็ต้องเอาออกไปให้เขาพักฟื้นภายนอก ประมาณอีก ๓๐ - ๔๕ วัน แล้วท่านก็เอาต้นไม้ต้นใหม่เข้ามาประดับในบ้านแทน ดังนั้น ท่านจึงน่าจะมี สถานฟื้นพักของต้นไม้ท่านอยู่ ภายนอกบ้านด้วย (ต้องไม่เป็นที่กลางแจ้งแดดจัด) แล้วท่านจะมีต้นไม้หมุนเวียนให้บ้านท่านน่าอยู่ได้ตลอดไป


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]