1. น้ำฝนจากหลังคาหรือเทอเรสชั้นบน
ต้องระวังอะไรข้างล่าง


น้ำคือของเหลวที่มีธรรมชาติต้องไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ หลังคาและเทอเรส ชั้นบนก็เป็นสิ่งที่อยู่สูง ดังนั้น น้ำจึงต้องไหลจากหลังคาหรือเทอเรสข้างบนลงมาข้าง ล่างเป็นธรรมดา เวลาฝนตก ก็จะมีน้ำมากมายที่จะไหลโดยตรงจากหลังคาหรือ เทอเรสลงมาข้างล่าง ....แล้วเราไม่น่าจะมีอะไรอยู่ข้างล่างละครับ ก็คงมีอยู่ ๒ อย่าง ที่คิดว่าเราอาจจะต้องวางแผนไว้ล่วงหน้า

๑. ต้นไม้ โดยเฉพาะต้นไม้ขนาดเล็ก เพราะถ้าต้นไม้เหล่านี้โดนน้ำตกลงมา หนักๆเข้า รากก็จะลอยออกจากพื้นดินหรือรากก็จะเน่า ดอกไม้ใบไม้ที่ถูก กระแสน้ำกระแทกเข้าก็จะหักงอเหี่ยวเฉา นับว่าไม่คุ้มจริงๆ

๒. พื้นแข็งๆเรียบๆ เช่น พื้นปูนพื้นถนนเป็นต้น การที่น้ำตกลงมาแรงๆและ กระทบโดยตรงกับพื้นเหล่านี้ น้ำก็จะกระเด็น กระเซ็นออกทางด้านข้าง บาง ครั้งออกไปไกลตั้งหลายเมตร ไปเลอะเทอะจุดต่างๆที่เราไม่อยากจะให้โดน ต้องออกมาเช็ด ทำความสะอาดทุกครั้งหลังฝนตก ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่สนุกเลย วิธีการป้องกันแนวที่น้ำเทลงมาจากหลังคาหรือระเบียงเหล่านี้ ก็คือ จัดทำ แนวกรวดหรือหินก้อนเล็กๆ ที่สามารถระบายน้ำให้ไหลผ่านออกไปได้อยู่ที่ ด้านล่างบริเวณที่น้ำตกลงมา กรวดหรือหินก้อนเล็กๆนี้จะทำให้น้ำกระเด็น ไปไม่ไกล อีกทั้งยังทำให้น้ำไหลระบายออกไปได้อย่างสะดวกด้วย


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]