2. ดาดฟ้าน้ำขัง ทำหลังคาคลุมเลยดีไหม


เกือบครึ่งหนึ่งของอาคารพาณิชย์บ้านเรา มักจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับดาด ฟ้า และ ปัญหาใหญ่ อย่างหนึ่งก็คือ ปัญหาของ น้ำขังน้ำรั่ว ที่ดาดฟ้า หลายท่านจึงคิดที่ จะแก้ปัญหาที่ต้นเหตุด้วยวิธีกรรมแบบปลายเหตุ คือ จะทำหลังคาคลุมดาดฟ้าเสีย เลย ทำให้ดาดฟ้า ซึ่งโดยปกติแล้วทำหน้าที่เป็นหลังคาคลุมอาคาร เปลี่ยนหน้าที่มา เป็นตัวอาคารธรรมดาที่มีหลังคา (จริงๆ) คลุมไป ซึ่งนับว่าเป็นวิธีการแก้ไขที่ถูกต้อง และน่าสนใจ แต่การแก้ปัญหาดาดฟ้าน้ำรั่วด้วยการทำหลังคาคลุมนี้ เป็นการแก้ ปัญหาอันอาจจะไปสร้างปัญหาให้ตนเองอีกอย่างน้อยก็ ๒ ประการ คือ ประการแรก เป็นปัญหาทางด้านกฎหมาย เพราะการทำ หลังคาคลุมดาดฟ้า นั้นถือว่าเป็นการก่อสร้างดัดแปลงอาคารอย่างหนึ่ง และการก่อสร้างดัดแปลงอาคาร ที่มีพื้นที่เกินกว่า ๕ ตารางเมตร หลวงท่านถือว่าจะต้องขออนุญาตทำการก่อสร้างดัด แปลง ดังนั้น หากเราก่อสร้างหลังคาคลุมไปเลยโดยไม่ขออนุญาต ก็จะถือว่าเราทำ ผิดกฎหมาย ต้องถูกลงโทษครับ
ปัญหาประการที่สองก็คือ เรื่องความแข็งแรงของโครงสร้าง ทั้งโครงสร้าง ของหลังคาเองและโครงสร้างที่จะมารองรับหลังคาของเรา ปัญหาโครงสร้างของ หลังคาก็คือ เราต้องไม่ลืมว่า หลังคาที่เราใช้คลุมดาดฟ้านั้นเป็นหลังคาที่อยู่บนที่สูง มีลมพัดผ่านแรงกว่าลมที่พัดในระดับพื้นดินธรรมดา เมื่อลมพัดแรงและหลังคานั้น เปิดโล่ง ลมก็อาจจะพัดเอาหลังคานั้นลอยขึ้นและเกิดความเสียหาย เหมือนกับตอน ที่เราเดินกางร่มตอนฝนตกแล้วมีลมพัดแรงๆ บางทีลมก็จะพัดจนตัวเราเกือบจะ ลอยขึ้นจากพื้น หรือลมก็จะพัดจนร่มที่เราถือนั้นลอยหลุดไป หรือหากเราจับได้ แม่นมั่น ร่มที่แข็งแรงของเราก็อาจจะหักหรือฉีกขาดได้ อาการที่เกิดขึ้นกับร่มนั้นก็ เหมือนกับหลังคาดาดฟ้าของท่าน หากออกแบบหรือก่อสร้างแข็งแรงไม่พอ ก็อาจจะ หลุดลอยหรือแตกหักเสียหายได้ จะเป็นอันตรายทั้งตัวท่านและทั้งอาคารเพื่อนบ้าน ได้ครับ

ส่วนปัญหาความแข็งแรงของโครงสร้างที่รองรับหลังคา ก็เป็นอีกปัญหาหรือ ข้อควรระวังอีกอย่างหนึ่งทีเดียว เพราะหลังคานั้นมีน้ำหนักไม่น้อย ยิ่งตอนลมพัด ผ่าน ก็จะยิ่งสร้างน้ำหนักดันกดเข้ามาอีก (ภาษาวิศวกรเขาเรียกว่า Wind Load) ถ้าโครงสร้างของอาคารเราไม่ได้เตรียมการเอาไว้ก่อนล่วงหน้า อาคารเราก็ใช้โครง สร้างหนักเกินกว่าที่ได้ออกแบบเตรียมการไว้ล่วงหน้า ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาต่อเนื่อง มายังโครงสร้างชั้นอื่นๆของอาคารด้วย


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]