3. อย่าลืมรูระบายน้ำที่วงกบหน้าต่างอลูมิเนียม


สถาปนิก วิศวกร ผู้ก่อสร้าง ทั้งหลายเอย วงกบอลูมิเนียมและวงกบไม้ แม้บางครั้งจะดูคล้ายกัน แต่ความแตกต่างที่ชัดเจนก็คือวงกบไม้นั้นเป็นวัสดุตันๆ แต่วงกบอลูมิเนียมนั้นมันกลวงข้างใน ดังนั้น ยามเมื่อฝนตกหรือมีน้ำสาดมาที่หน้า ต่างหรือประตู หากเป็นวงกบไม้ น้ำก็จะไม่มีโอกาสขังอยู่ในตัววงกบ (เพราะเป็นไม้ ตัน) แต่ถ้าเป็นอลูมิเนียมแล้วมีน้ำขังอยู่ (น้ำเข้าได้ทางรูน๊อตต่างๆ หรือการบาก ประกบของกล่องอลูมิเนียม) ก็ต้องมั่นใจว่าน้ำเหล่านั้นสามารถที่จะระบาย หรือ Drain ออกสู่ภายนอก (ทางด้านนอกอาคารได้) มิเช่นนั้น น้ำที่ขังอยู่จะพยายามวิ่ง ออกมาทางอื่นที่ท่านไม่ประสงค์จะให้มันไหลออกทางนั้น

โดยสรุปก็คือ การตรวจสอบความเรียบร้อยของประตูหน้าต่างอลูมิเนียม ในส่วนที่จะถูกน้ำได้ จะต้องพิจารณาตรวจสอบรูหรือช่อง หรือทางระบายน้ำที่จะ ไหลออกมาจากวงกบอลูมิเนียมนั้นด้วยนะ ขอรับ


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]