4. สถาปนิกเอย ....ไม่จำเป็น
อย่ามีวงกบอลูมิเนียมบานเลื่อนเลย .....เด๋อนะ


หน้าต่างหรือประตูบานเลื่อนอลูมิเนียมเวลาเราเปิดหรือปิด จะเป็นแรงที่ กระทำทางตั้งและไม่มีแรงเหวี่ยงแบบบานเปิดปิดทั่วไป ดังนั้น วงกบอลูมิเนียมจึง ไม่ได้ช่วยในการรับแรง ซึ่งเราเองนั้นสามารถออกแบบให้ไม่ต้องมีวงกบได้ ขอเป็น เพียงแถบอลูมิเนียมสำหรับรับตัวบานและทำร่องไว้ให้บานนั้นเข้าที่ก็พอ ซึ่งจะเกิด ประโยชน์ตามมาอีก ๓ ประการคือ ประการแรก น่าจะดูสวยงามไม่เทอะทะ ประการ ที่สอง จะป้องกันน้ำฝนได้ดีกว่าเนื่องจากมีรอยต่อน้อย (ถ้ามีวงกบก็จะมีรอยต่อ ระหว่างวงกับกับผนังและรอยต่อระหว่างวงกบกับบาน แต่ถ้าเป็นแถบอย่างเดียว แถมสามารถหุ้มออกมาป้องกันน้ำได้ดีกว่าวงกบธรรมดา) ประการสุดท้ายก็คือ "ประหยัดเงินเจ้าของบ้าน" ได้ เพื่อเขาจะได้มีเงินมาจ่ายค่าวิชาชีพเรายังไงครับ ....ความสุ่มเสี่ยงต่อการชักดาบโดยเจ้าของบ้านใจร้ายก็น่าจะน้อยลง ....โอม เพี้ยงงงงง !!!


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]