5. ท่านอาจจะเลือกวิธี "พกปืน" สู้กับฝนก็ได้ครับ


บ้านหลายหลังที่มีรูมีรอยแตกเล็กๆตามผนังหรือช่องหน้าต่าง ตามรอยต่อ ของผนังกับเสาและคาน ซึ่งบางครั้งเราไม่มีเวลา (หรืองบประมาณ) ที่จะแก้ไขได้ที่ ต้นเหตุ จะตามช่างมาซ่อมแซมหรือก็อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายนักในตอนนี้ แต่ฝนก็จะ มาแล้ว หรือกำลังอยู่ในฤดูฝนพอดี หากปล่อยทิ้งไว้ไม่แก้ไขเฉพาะหน้า น้ำฝนก็ต้อง ไหลเข้ามาทำความรำคาญและความเสียหายให้กับท่านแน่นอน ดังนั้น ท่านก็น่าจะมี วัสดุอุดประสานรอยจำพวกซิลิโคนหรืออาครีลิคเอาไว้ เพื่ออุดรอยเหล่านี้ ซึ่งท่านน่า จะทำได้ด้วยตัวเอง (โดยเฉพาะในจังหวะที่เศรษฐกิจไม่ดี) แต่การที่ท่านจะใช้วัสดุ ประสานที่มีความยืดหยุ่นและอยู่ในหลอดแข็งๆนี้ได้ ท่านจะต้องมีอุปกรณ์การ "ฉีด" ซึ่งภาษาช่างทั่วไปเขาเรียกกันว่า "ปืน" ซึ่งราคาไม่แพงเลยครับ .....บางครั้ง ท่านอาจจะต้อง "พกปืน" ไว้ในบ้านของท่านสักชุด เพื่อช่วยเหลือตัวเองในการต่อสู้ ป้องกันน้ำฝนไม่ให้ไหลเข้ามาในบ้านท่าน


ห้องสมุด E-LIB   รวมทุกอย่างที่คุณควรรู้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
http://www.elib-online.com/

[ BACK TO LISTS]    [BACK TO เรื่องบ้าน]